Заврши обуката за градење на истражувачките капацитети на граѓанските организации

Заврши обуката за градење на истражувачките капацитети на граѓанските организации

Изминатиот викенд на 06.02.2021 година, се спроведе и последниот модул од обуката за истражување наменета за граѓанскиот сектор, преку која учесниците се стекнаа со вештини за самостојно спроведување на анализи и истражување во областа во која се активни. Преку 8...
Презентација на публикацијата – “Нееднаквост во време на корона”

Презентација на публикацијата – “Нееднаквост во време на корона”

Парламентарната буџетска канцеларија – ПБК на Собрание на Република Северна Македонија во соработка со Здружението ЗМАИ неделава одржа презентација на брифот за политики за Eфектите од пандемијата на КОВИД – 19 врз македонската економија. На презентацијата...
Креирање на преглед и документи за јавни политики

Креирање на преглед и документи за јавни политики

Темата на седмиот модул од обуките за граѓанските организации кој се одржа на 23.01.2021 година, беше креирањето на јавни политики, како клучен процес и завршен продукт од спроведувањето на едно истражување. Преку овој модул опфатено беше учеството на граѓанските...
Сознанија за ефектите од пандемијата врз македонската економија

Сознанија за ефектите од пандемијата врз македонската економија

Здружението за истражување и анализи – ЗМАИ, во соработка со ПБК на Собрание на Република Северна Македонија во изминатиот период работеа на креирање на темелна студија за “Ефектите од пандемијата на КОВИД-19 за Македонската економија”. Преку оваа...
Одржан шестиот модул од обуката за спроведување на истражување

Одржан шестиот модул од обуката за спроведување на истражување

На 16.01.2021 година се продолжи со спроведување на шестиот модул од обуките за градење на истражувачките капацитети на граѓанските организации, кој беше спроведен преку платформата ZOOM. Овој модул беше спроведен од страна на Виктор Стојкоски и Артан Сулејмани. За...
Page 4 of 4
1 2 3 4