ЗМАИ и МТСП одржаа работилници за подобрување на системот на финансирање на детските градинки

ЗМАИ и МТСП одржаа работилници за подобрување на системот на финансирање на детските градинки

ЗМАИ и МТСП со поддршка од Светската Банка одржаа работилници за подобрување на системот на финансирање на детските градинки. Во рамки на проектот „Формула за финансирање на градинки преку Блок дотации“ тимот од Здружението за истражување и анализи ЗМАИ работеа заедно...
Динамиката на редовните и привремените вработувања е под силно влијание од политичките и економските процеси

Динамиката на редовните и привремените вработувања е под силно влијание од политичките и економските процеси

  Тимот на ЗМАИ во рамки на проектот за Следење на можна злоупотреба на државните ресурси, поддржан од НДИ, а финансиран од Националната фондација за демократија  (НЕД) ги презентираше наодите од првиот краток извештај дел од проектот „Користењето на државните...
Како изборните процеси влијаат врз вработувањата во јавната администрација?

Како изборните процеси влијаат врз вработувањата во јавната администрација?

Во текот на следните недели, тимот на ЗМАИ во рамки на проектот за Следење на можна злоупотреба на државните ресурси, поддржан од НДИ, а финансиран од Националната фондација за демократија  (НЕД) ќе презентира дел од наодите и кратките извештаи кои се дел од проектот...
Здружението за истражување и анализи ЗМАИ објавува тендер за набавка на техничка опрема

Здружението за истражување и анализи ЗМАИ објавува тендер за набавка на техничка опрема

Здружението за истражување и анализи ЗМАИ, во рамките на проект финансиран од Министерство за локална самоуправа на Република Северна Македонија, има потреба од ангажирање на компанија за реализација на дел од активностите предвидени во проектот. Проект: „Паметна...
ЗМАИ и УНИЦЕФ организираа работилница за просветните инспектори на тема подобрување на македонската училишната мрежа

ЗМАИ и УНИЦЕФ организираа работилница за просветните инспектори на тема подобрување на македонската училишната мрежа

Здружението за истражување и анализи ЗМАИ и УНИЦЕФ со поддршка од Светската Банка и Министерството за образование и наука организираа обуки за просветните инспектори. На оваа обука беа детално споделени можностите за подобрување на училишните мрежи во земјава. Тимот...