Динамиката на редовните и привремените вработувања е под силно влијание од политичките и економските процеси

  Тимот на ЗМАИ во рамки на проектот за Следење на можна злоупотреба на државните ресурси, поддржан од НДИ, а финансиран од Националната фондација за демократија  (НЕД) ги презентираше наодите од првиот краток извештај дел од проектот „Користењето на државните...

Како изборните процеси влијаат врз вработувањата во јавната администрација?

Во текот на следните недели, тимот на ЗМАИ во рамки на проектот за Следење на можна злоупотреба на државните ресурси, поддржан од НДИ, а финансиран од Националната фондација за демократија  (НЕД) ќе презентира дел од наодите и кратките извештаи кои се дел од проектот...

Здружението за истражување и анализи ЗМАИ објавува тендер за набавка на техничка опрема

Здружението за истражување и анализи ЗМАИ, во рамките на проект финансиран од Министерство за локална самоуправа на Република Северна Македонија, има потреба од ангажирање на компанија за реализација на дел од активностите предвидени во проектот. Проект: „Паметна...

Здружението ЗМАИ со поддршка од НДИ и НЕД ќе го следи финансирањето на политичките партии во текот на изборните процеси

Тимот на ЗМАИ ќе работи на следење на финансирањето на политичките партии пред,за време и по завршувањето на изборните кампањи во текот на последните три изборни циклуси. Преку користење на јавно достапните бази на податоци и нивно вкрстување ЗМАИ ќе создаде корисна...

Проекти

Публикации

Истражувачи

Јавни настани

Добро управување и јавни финансии

Образование

Инвестициско советување

СтартАп Академија

Медиумска и финансиска писменост

ПУБЛИКАЦИИ

Дознајте повеќе и прочитајте повеќе…

Индекс на отворени општини 2022

Индекс на отворени општини 2022

Извештај за отвореноста на општинските буџетски процеси за 2022 година во Република Северна Македонија

Извештај за отвореноста на општинските буџетски процеси за 2022 година во Република Северна Македонија

Компаративна правна анализа во делот на деловно/компаниско право

Компаративна правна анализа во делот на деловно/компаниско право

Засилена регионална економска соработка преку подобри даночни и царински политики

Засилена регионална економска соработка преку подобри даночни и царински политики

ЗА НАС

Здружението за истражување и анализи ЗМАИ е основано и работи од 2014 година. Нашата мисија е да служиме како централна платформа за поддршка на економскиот развој преку иновативни решенија, споделување на знаење и воспоставување на национални и меѓународни партнерства.
Нашата визија е да се позиционираме како глобален катализатор и поддржувач на економскиот раст преку создавање најсовремени решенија, алатки и платформи за размена на знаење.
Општа цел на ЗМАИ е да го подобри општеството преку создавање и промоција на ефективни јавни политики за добро управување во јавниот и деловниот сектор, подобрување на квалитетот на образованието, развој на истражувачки дух помеѓу младите и унапредување на нивото на економските и финансиските знаења.

ЗМАИ во медиуми

новости

Динамиката на редовните и привремените вработувања е под силно влијание од политичките и економските процеси

  Тимот на ЗМАИ во рамки на проектот за Следење на можна злоупотреба на државните ресурси, поддржан од НДИ, а финансиран од Националната фондација за демократија  (НЕД) ги презентираше наодите од првиот краток извештај дел од проектот „Користењето на државните...

Како изборните процеси влијаат врз вработувањата во јавната администрација?

Во текот на следните недели, тимот на ЗМАИ во рамки на проектот за Следење на можна злоупотреба на државните ресурси, поддржан од НДИ, а финансиран од Националната фондација за демократија  (НЕД) ќе презентира дел од наодите и кратките извештаи кои се дел од проектот...

АДРЕСА

Ул. Јордан Мијалков, бр.2-7, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ