ЗМАИ и МТСП со поддршка од Светската Банка одржаа работилници за подобрување на системот на финансирање на детските градинки.
🧮 Во рамки на проектот „Формула за финансирање на градинки преку Блок дотации“ тимот од Здружението за истражување и анализи ЗМАИ работеа заедно со вработените во Министерството за труд и социјална политика дефинирајќи ги постулатите за новата предлог формула и систем на финансирање кој ќе биде финансиран врз основа на јасно утврдени стандарди.
👧👦Затоа што секое дете заслужува квалитетно предучилишно образование и грижа!