ПРОЕКТИ

Борба против нелегални шумски активности

Борба против нелегални шумски активности

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2023 – Април 2024 КЛИЕНТ: Regional Centre for Forestry and Rural Development (REFORD) Главната цел на анализата на јавното мислење на национално ниво за нелегалните шумски активности е да се испита мислењето на јавноста за девијантните појави во...

Формула за финансирање на блок дотации за институционално сместување и грижа за стари лица

Формула за финансирање на блок дотации за институционално сместување и грижа за стари лица

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2023 – Април 2024 КЛИЕНТ: Министерство за труд и социјална политика Истражувачкиот пристап на ЗМАИ за справување со потребата од услуги за нега на стари лица во Северна Македонија е воден од најсовремени квантитативни методологии поради...

Зголемување на транспарентноста во локалните самоуправи: имплементација и евалуација на граѓанските буџети во Уганда, Кенија и Зимбабве

Зголемување на транспарентноста во локалните самоуправи: имплементација и евалуација на граѓанските буџети во Уганда, Кенија и Зимбабве

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2023 – сè уште ДОНАТОР: Шведскиот Меѓународен Институт за Локална Демократија (ICLD) Овој истражувачки проект го истражува имплементацијата и влијанието на граѓанските буџети во Уганда, Кенија и Зимбабве, со цел да се зајакне транспарентноста во...

Што го врти светот?

Што го врти светот?

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Септември 2023 – сè уште „Што го врти светот?“ е првата едукативна медиумска содржина на ЗМАИ, дел од иницијативата FLYPS (Financial Literacy for Youth Pocast and Show). Целта е преку раскажување на македонски успешни приказни и зборување на теми кои се...

[et_pb_fh_post_carousel selected_post_type=”post” more_text=”Види повеќе” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_fh_post_carousel]

Борба против нелегални шумски активности

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2023 – Април 2024 КЛИЕНТ: Regional Centre for Forestry and Rural Development (REFORD) Главната цел на анализата на јавното мислење на национално ниво за нелегалните шумски активности е да се испита мислењето на јавноста за девијантните појави во...

Формула за финансирање на блок дотации за институционално сместување и грижа за стари лица

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2023 – Април 2024 КЛИЕНТ: Министерство за труд и социјална политика Истражувачкиот пристап на ЗМАИ за справување со потребата од услуги за нега на стари лица во Северна Македонија е воден од најсовремени квантитативни методологии поради...

Зголемување на транспарентноста во локалните самоуправи: имплементација и евалуација на граѓанските буџети во Уганда, Кенија и Зимбабве

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2023 – сè уште ДОНАТОР: Шведскиот Меѓународен Институт за Локална Демократија (ICLD) Овој истражувачки проект го истражува имплементацијата и влијанието на граѓанските буџети во Уганда, Кенија и Зимбабве, со цел да се зајакне транспарентноста во...

Што го врти светот?

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Септември 2023 – сè уште „Што го врти светот?“ е првата едукативна медиумска содржина на ЗМАИ, дел од иницијативата FLYPS (Financial Literacy for Youth Pocast and Show). Целта е преку раскажување на македонски успешни приказни и зборување на теми кои се...

[slide-anything id=”3695″]