Подобро меѓугранично разбирање на дезинформации, пропаганда и лажни вести

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 2019/20

ДОНАТОР: Европска Комисија

Проектот – “Подобро меѓугранично разбирање на дезинформации, пропаганда и лажни вести” вклучува низа на настани и активности кои имаат за цел да ги подобрат недостатоците во медиумската писменост. Проектот е резултат на 6 различни организации и институции во Европа: Здружението ЗМАИ од Македонија, Институт за медиумска писменост од Грција, Техничкиот универзитет од Кипар, Центар за медиумска писменост од Латвија, Фондација на новинари од Полска и Национална Агенција за Образование – Литванија.

За времетраење на проектот, во Северна Македонија се спроведе тренинг за медиумска писменост и справување со лажни вести каде учествуваа учесници со различни профили и кои доаѓаат од различна област – новинари, студенти, професори, наставници и граѓански активисти.

Како финален продукт на овој проект произлезе анализа во која се содржани заклучоци и препораки за меѓуграничните недостатоци во медиумската писменост.

АДРЕСА

Ул. Железничка бр. 2-7, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ