Третиот модул од обуките наменети за претставниците на граѓанските организации во областа на статистиката и истражувањето се спроведе на 14.11.2020, на платформата ZOOM.

Третиот модул беше спроведен од страна на Проф. Цане Мојаноски, кој има долгогодишно искуство во истражувачката област. На овој модул, учесниците имаа можност да научат повеќе за изборот и креирањето на примерок и неговата важност при спроведувањето на истражувањето.

Обуката е поддржана од страна на Цивика Мобилитас, во рамките на проектот – “Центар за јавни политики”.