ПУБЛИКАЦИИ

Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 врз текстилната индустрија

Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 врз текстилната индустрија

Млади во криза 2.0 - Ефектите од пандемијара врз младите и препораки до институциите

Млади во криза 2.0 - Ефектите од пандемијара врз младите и препораки до институциите

Нееднаквост во време на корона

Нееднаквост во време на корона

Коментари и препораки за предлог законот за буџети

Коментари и препораки за предлог законот за буџети

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Ефектите од КОВИД врз Македонската економија

Ефектите од КОВИД врз Македонската економија

Методологија за распределба на општинските буџети за основните училишта

Методологија за распределба на општинските буџети за основните училишта

Предлог за унапредување на инфраструктурните и техничко- технолошките капацитети на основните училишта од Богданци и Чешиново- Облешево

Предлог за унапредување на инфраструктурните и техничко- технолошките капацитети на основните училишта од Богданци и Чешиново- Облешево

ПРЕДЛОГ- РЕШЕНИЈА за подобрување на инвестициската политика во Република Македонија

ПРЕДЛОГ- РЕШЕНИЈА за подобрување на инвестициската политика во Република Македонија

Pabarazia Gjatë kohës së Koronës

Pabarazia Gjatë kohës së Koronës

Колку и на што троши еден македонски студент?

Колку и на што троши еден македонски студент?

Анализа на финансиската подршка на здруженијата и фондациите од буџетот на Република Северна Македонија

Анализа на финансиската подршка на здруженијата и фондациите од буџетот на Република Северна Македонија

The interdependent relationship between the types of investments and income in Republic of Macedonia

The interdependent relationship between the types of investments and income in Republic of Macedonia

Инфраструктурен развој и техничко-технолошка опременост во основните училишта на Република Македонија

Инфраструктурен развој и техничко-технолошка опременост во основните училишта на Република Македонија

 Влијанието на владините субвенции за СДИ, наспроти нивниот ефект врз економскиот раст

Влијанието на владините субвенции за СДИ, наспроти нивниот ефект врз економскиот раст

АДРЕСА

Ул. Андон Дуков, бр.3/6, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ