ПУБЛИКАЦИИ

Ефектите од КОВИД врз Македонската економија

Ефектите од КОВИД врз Македонската економија

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Анализа на финансиската подршка на здруженијата и фондациите од буџетот на Република Северна Македонија

Анализа на финансиската подршка на здруженијата и фондациите од буџетот на Република Северна Македонија

Коментари и препораки за предлог законот за буџети

Коментари и препораки за предлог законот за буџети

Pabarazia Gjatë kohës së Koronës

Pabarazia Gjatë kohës së Koronës

Предлог за унапредување на инфраструктурните и техничко- технолошките капацитети на основните училишта од Богданци и Чешиново- Облешево

Предлог за унапредување на инфраструктурните и техничко- технолошките капацитети на основните училишта од Богданци и Чешиново- Облешево

Методологија за распределба на општинските буџети за основните училишта

Методологија за распределба на општинските буџети за основните училишта

ПРЕДЛОГ- РЕШЕНИЈА за подобрување на инвестициската политика во Република Македонија

ПРЕДЛОГ- РЕШЕНИЈА за подобрување на инвестициската политика во Република Македонија

Колку и на што троши еден македонски студент?

Колку и на што троши еден македонски студент?

The interdependent relationship between the types of investments and income in Republic of Macedonia

The interdependent relationship between the types of investments and income in Republic of Macedonia

Инфраструктурен развој и техничко-технолошка опременост во основните училишта на Република Македонија

Инфраструктурен развој и техничко-технолошка опременост во основните училишта на Република Македонија

 Влијанието на владините субвенции за СДИ, наспроти нивниот ефект врз економскиот раст

Влијанието на владините субвенции за СДИ, наспроти нивниот ефект врз економскиот раст

АДРЕСА

Ул. Андон Дуков, бр.3/6, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ