ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

НОВОСТИ

НОВИ СОЗНАНИЈА ЗА ЕФЕКТИТЕ ОД КОВИД-19 ВРЗ ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

НОВИ СОЗНАНИЈА ЗА ЕФЕКТИТЕ ОД КОВИД-19 ВРЗ ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

Во рамките на проектот - „Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на нископлатени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници”, поддржан од страна на Фондацијата Отворено...

ИЗБРАНО ПОБЕДНИЧКО РЕШЕНИЕ НА ПРЕДИЗВИКОТ – “ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ОПШТИНИ”

ИЗБРАНО ПОБЕДНИЧКО РЕШЕНИЕ НА ПРЕДИЗВИКОТ – “ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ОПШТИНИ”

Здружението за истражување и анализи ЗМАИ, во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој, во период 14.12 – 17.12.2020, организираше 4 дневен хибриден Предизвик за креирање на онлајн портал за отворени општини, како иницијатива за поголем придонес и...

Спроведен петтиот модул од обуките за спроведување на истражување

Спроведен петтиот модул од обуките за спроведување на истражување

Петтиот модул од обуките за градење на истражувачки капацитети на граѓанските организации, а воедно и последен за оваа година, беше заокружен со статистичко заклучување и поставување на хипотези клучни за спроведување на успешно и релевантно истражување кое ќе има...

Здружението ЗМАИ денес, на меѓународниот ден на статистиката го слави својот 6-ти роденден.

Здружението ЗМАИ денес, на меѓународниот ден на статистиката го слави својот 6-ти роденден.

На овој важен ден за ЗМАИ, сакаме да се заблагодариме на сите поддржувачи и партнери и на целиот истражувачки тим за нивниот придонес во остварувањето на целите на здружението. Од иницијатива на неколку млади статистичари, Здружението ЗМАИ во текот на годините...

Чекор поблизу до креирање на Центарот за јавни политики

Чекор поблизу до креирање на Центарот за јавни политики

Со четвртиот модул од обуките за градење на истражувачките капацитети на граѓанските организации се наоѓаме на половина од реализацијата на овие обуки и чекор поблиску до градење на Центарот за јавни политики. Четвртиот модул беше одржан на 28 ноември, 2020 година...

Трет модул од обуките за спроведување на истражување

Трет модул од обуките за спроведување на истражување

Третиот модул од обуките наменети за претставниците на граѓанските организации во областа на статистиката и истражувањето се спроведе на 14.11.2020, на платформата ZOOM. Третиот модул беше спроведен од страна на Проф. Цане Мојаноски, кој има долгогодишно искуство во...

Промоција на публикацијата „Методологија за прераспределба на општинските буџети за основните училишта”

Промоција на публикацијата „Методологија за прераспределба на општинските буџети за основните училишта”

За секој еден ученик, без разлика на тоа на која заедница припаѓа и на кој јазик ја следи наставата, без разлика на тоа дали живее во град или село, учи во централно или подрачно училиште, треба да се обезбедат соодветни услови за квалитетна настава. Здружението за...

Одржана јавна дискусија за предлог- Законот за буџети

Одржана јавна дискусија за предлог- Законот за буџети

Законот за буџетите е еден од клучните закони со кои се уредува раководењето со јавните финисии, нивното планирање и начинот на контрола на јавните пари. Предлог-Законот за буџетите е документ на кој Министерството за финансии работеше во последните 5 години и истиот...

Одржан вториот модул од обуките за граѓанските организации

Одржан вториот модул од обуките за граѓанските организации

Одржан и вториот модул за јакнење на капацитетите на претставниците на граѓанскиот сектор од областа на статистиката и анализирањето на податоци. Вториот модул се спроведе онлајн на 31 октомври 2020 година. Темите кои беа опфатени со овој модул вклучуваа основи на...

МЕДИЈА

Препораки и коментари за Предлог- Законот за буџети

Видео со препораки за Предлог- Законот за буџети кое содржи изјави и предлози за унапредување на предлог- Законот за буџети дадени од Здружение ЕСЕ, Центар за граѓански комуникации, Здружение за истражување и анализи – ЗМАИ и Акција Здруженска.

Повик за пријавување на Предизвик за отворени општини

Учество на претставникот на ЗМАИ – Горан Мојаноски во емисијата “Урбан таг” каде споделува повеќе информации за претстојниот Предизвик за отворени општини.

Промоција на публикација за распределба на општинските буџети во ОУ

Промоција на публикацијата „Методологија за распределба на општинските буџети за основните училишта“ во издание на ЗМАИ, поддржано од Фондација отворено општество-Македонија.

Изјава со предлози и заклучоци за Предлог- Законот за буџети

Изјава на Виктор Митевски за ТВ Алсат во врска со формирањето на Фискален совет кој е дел од новиот предлог Закон за буџети.

Како до подобри основни училишта?

За обезбедување на рамномерен развој на сите основни училишта и создавање на услови за непречено одвивање на наставата, потребен е ангажман од сите релевантни фактори, засегнати страни и институции! Погледнете ги сознанијата од истражувањето на тема „Методологија за распределба на општинските буџети за основните училишта“ Благодарност до Фондација Отворено општество – Македонија, сите 48 училишта и 10 општини кои беа вклучени во проектот, а особена благодарност до ООУ „Александар Урдаревски“, Сандево, ООУ „Браќа Рамиз и Хамид“, Шуто Оризари и @ООУ „Страшо Пинџур“, Карбинци.

КОНКУРСИ

Повик за пријавување на предизвик – Портал на отворени општини

Повик за пријавување на предизвик – Портал на отворени општини

Здружението за истражување и анализи, ЗМАИ од Скопје во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој за првпат организира Предизвик за создавање на Портал за отворени општини. Oвој 4 дневен предизвик има за цел да собере и поттикне млади, креативни и иновативни...

Повик за млади лица за обуки за кариерно насочување

Повик за млади лица за обуки за кариерно насочување

Здружението за истражување и анализи – ЗМАИ објавува  П О В И К  За 30 невработени млади лица до 30 години за учество на онлајн обуки за кариерно советување во рамките на проектот “КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ ЗА ПОЛЕСНО ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД ВО УСЛОВИ НА COVID-19”...

Повик за обуки за граѓански организации

Повик за обуки за граѓански организации

Здружението за истражување и анализи –ЗМАИ објавува повик за учество за 20 граѓански организации на обуки за јакнење на капацитетите во спроведувањето на истражување и градење на јавни политики. Обуките се спроведуваат во рамките на проектот – “Центар за јавни...

Оглас за ангажирање на административен асистент

Оглас за ангажирање на административен асистент

К О Н К У Р С Здружението за истражување и анализи ЗМАИ Скопје, има потреба од Проектен/на асистент/ка за  ефикасно и ефективно имплементирање на активностите во рамки на проектите кои се  спорведуваат од страна на ЗМАИ. Опис на работни задачи на Проектен/на...

АДРЕСА

Ул. Андон Дуков, бр.3/6, 1000 Скопје

СЛЕДЕТЕ НЕ