На 2 април 2024 година се одржа јавна дискусија на тема „Нова ера, нова надеж“ организирана од Фондацијата „Фридрих Еберт“ – канцеларија Скопје. Во учеството зедоа учество истакнати универзитетски професори, претставници на Елсон Солушанс, како и проектна координаторка во ФЕС. Главната порака од дискусијата беше потребата за засилување на улогата на државата во економијата, преку зголемување на јавните вложувања во обновлива енергија, социјална заштита, образование и здравство, како и подобрување на политиките за привлекување на странски инвестиции и воведување на попрогресивни даноци. Во врска со улогата на Европската Унија, истакнато беше дека треба да се промени пристапот кон регионот, со побрза интеграција, поголема вклученост во решавањето на политичките прашања и обезбедување на финансиска поддршка. Модератори на настанот беа извршниот директор на ЗМАИ, Виктор Митевски и Јована Николовска, експерт за комуникации во ЗМАИ, додека професорот Драган Тевдовски го презентираше студијата и учествуваше во дискусијата.