ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2023 – сè уште

ДОНАТОР: Шведскиот Меѓународен Институт за Локална Демократија (ICLD)

Овој истражувачки проект го истражува имплементацијата и влијанието на граѓанските буџети во Уганда, Кенија и Зимбабве, со цел да се зајакне транспарентноста во буџетските процеси на локалната самоуправа. Со примена на методологии како што се анализа на маса, анкети, интервјуа и работилници за градење капацитети, студијата ја проценува ефективноста на граѓанските буџети во поттикнувањето на граѓанското ангажирање и зајакнување, особено меѓу маргинализираните групи. Проектот се справува со предизвикот на ограничената буџетска писменост и ги истражува практиките на дигиталната технологија за ефективна имплементација. На крајот, тој се стреми да ја зајакне локалната демократија преку промовирање на доверба, отчетност и учество на јавноста во локалното управување. Преку своите наоди и ажурираната кутија со алатки, проектот има за цел да придонесе вредни сознанија применливи за локалните власти на глобално ниво, олеснувајќи ги транспарентните и партиципативни практики на управување.