Еден од најмоќните начини да се спречи корупција и да постои поголема сигурност дека политичките партии ги почитуваат правилата е тие да се целосно транспарентни за своите финансии и нивните финансиски податоци да се лесно достапни за јавноста.
Бриф кој што е подготвен од истажувачите на ЗМАИ за Меѓународниот републикански институт (ИРИ) / International Republican Institute (IRI) во рамките на програмата „Унапредување на финансиската транспарентност на политичките партии во Република Северна Македонија“.
Прочитајте го целиот бриф на линкот подолу 👇👇👇
https://zmai.mk/wp-content/uploads/2022/04/09-Digitalization_Financial_Data_design_MK_FINAL-min.pdf