Финансиите се клучен фактор во битката за освојување на власта. Недостатокот на транспарентност и ефективна контрола околу изворот на финансиските ресурси на партиите, односно начинот на нивното трошење во и надвор од изборните кампањи може да доведе до корупција, но и до разорување на довербата на граѓаните во институциите.
Бриф кој што е подготвен од проф. Ана Павловска-Данева за Меѓународниот републикански институт (ИРИ) / International Republican Institute (IRI) во рамките на програмата „Унапредување на финансиската транспарентност на политичките партии во Република Северна Македонија“.
Прочитајте го целиот бриф на линкот подолу 👇👇👇