Видео Канал

Гледајте ги сите видеа од настаните на ЗМАИ на нашиот YouTube канал.

 

ЗМАИ Анимирано видео: „ВЛИЈАНИЕТО НА ВЛАДИНИТЕ СУБВЕНЦИИ ЗА СТРАНСКИ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ, НАСПРОТИ НИВНИОТ ЕФЕКТ ВРЗ ЕКОНОМСКИОТ РАСТ“